Spårplans-panel

med lysdioder

  

TillbakaStartsidan

Att bygga en LED-panel med spårplan

Frånsett om man kör analogt eller DCC med eller utan datorprogram är en panel med spårplan och lysdioder för diverse indikeringar både snyggt och praktiskt som för tankarna till ett traditionellt ställverk.  Själv kör jag DCC från ett MJ-program och har ju all information på bildskärmen men har ändå valt att bygga en spårplans-panel med lysdioder att hänga upp på väggen för att få viktig information mer överskådlig. Bildskärmsbilderna i MJ-program blir snabbt  rätt ”grötiga” när anläggningen växer och mycket skall visas upp.

Om en displaypanel skall innehålla lysdioder för ockuperade block, rutter, signaler etc. är det inte svårt att komma upp i över hundra LED`s eller mer. Normalt anslutes paneler med ett kabelage som  blir mycket omfattande och svårhanterligt om man skulle vilja flytta panelen.  En annan lösning är ju att använda DCC-kommunikation med stationära dekodrar i panelen för att driva lysdioderna , men vad skulle detta kosta? Helt orealistiskt ur ekonomisk synpunkt.

En MJ-organisation i England - MERG (Model Electronic Railway Group”) har tagit fram en lösning som är mycket kostnadseffektiv där man kan överföra ett stort antal distribuerade signaler med ett tvåtrådssystem. Sändarmoduler placeras ut vid blocksensorer, diverse switchar mm. och mottagarmoduler i displaypanelen.  Allt förbindes med två ledningar. Utan förstärkning av kommunikationssignalen klarar man ledningslängder för klubblokaler.

Kostnaden för överföring med sändare / mottagare av 8 funktioner  ligger på ca: 130 kronor.

Priset baseras på att man monterar själv och då ingår samtliga komponenter som lämpligen köpes lokalt  och mönsterkort och PIC-processor som beställes hos MERG.  Jämför detta med kostnaden för DCC-dekodrar och betänk vad en mångledarkabel kostar per löpmeter.

MERG säljer det mesta till icke medlemmar men jag rekommenderar att bli medlem hos MERG och då kunna ta del av en enorm mängd byggtips och färdiga produkter när det gäller MJ-elektronik. Medlemskapet ger dessutom fri  support och tillgång till ett stort bibliotek av MJ dokumentation samt den distribuerade tidningen ”MERG Jourmal”.  Även ett Forum finns att tillgå – mycket värdefullt.


Panelen är uppbyggd på följande sätt  


Spårplanen ritas upp med ett ritprogram i datorn. "Paint" fungerar med andra är att föredra. Alternativt  kopierar man spårplanen från sitt MJ-program. Spårplanen skrives ut på en färgskrivare på 180 gram matt fotopapper. Jag har valt att dela in löpande spårplanen i 3 st sektioner vardera i stående A4. Vid utskriften måste varje sektion passas in så att skarvarna stämmer. Hål för lysdioder slås upp i8 pappret med hålpipa i lämplig diameter beroende på lysdiodstorlek.

Fotopappret med spårplanen lägges sedan på en 3 mm plexiskiva i A4 storlek (Clas Ohlson) och markeringar göres noggrant i LED-hålen på plexiskivan. Borra därefter med en ny , vass standard borr. Lättast om man förborrar med 1 mm borr.
Om pappershål och plexihål diffar några 10-delar täckes kanten senare med hållaren till lysdioden.
Försök inte borra genom papper och plexiskiva samtidigt.

Baksidan av fotopappret sprutas med "Dana-lim" (Clas Ohlson) och får torka 1/2 timme. Utan att spruta plexiskivan kan sedan pappret fästas på skivan och tas bort och monteras flera gånger. Om fotopappret med spårplanen skadas eller skall modifieras är det möjligt att byta detta. Plexiskivan är således monterad på baksidan som stöd för fotopappret och bärare av lysdioder.

En ram tillverkas av Aluminium L-profil (Clas Ohlson) alternativt någon typ av träram. Hörnen fixeras och skruvas med hörnklossar av trä.
Insidan av ramen förses med 1 mm självhäftande gummilist. Plexiskivorna med det limmade pappret lägges i ramen och trälist skruvas längs insidorna på ramen som fixerar skivorna. Skivorna justeras mot varandra innan skruvarna dras.

Lysdioderna monteras i hållare och kan fixeras med snabblim. Därefter återstår lödning av lysdioderna till kablar till ett kontaktdon på baksidan av panelen eller som i mitt fall som beskrives nedan där lysdioderna anslutes till moduler för tvåtrådskommunikation.


              

 


Kommunikationsmoduler "PTP Lite" från  MERG 

Den engelska MJ-organisationen MERG har parallellt med traditionell klubbverksamhet tagit fram en stor mängd elektroniklösningar för modelljärnvägen. Till detta hör PTP Lite - kommunikationsmoduler för att överföra en stor mängd signaler på endast två trådar. Detta är i och för sig inte unikt på något sätt men vad som är intressant är den låga kostnaden i jämförelse med andra liknande lösningar.

PTP Lite består av 3 grundmoduler. Sändare (Peeker), mottagare (Poker) och kontrollmodul (Poller). Dessa moduler är identiskt lika avseende både hård och mjukvara. Funktionen bestämmes genom en bygel på respektive kort (sändare / mottagare) och Kontrollmodulen identifieras med unik adress= 0. Den mottagarmodul och sändarmodul som skall utväxla data ges samma adress.

Detta innebär att det data som genom switchar eller annan källa placeras på sändarmodulens ingångar omedelbart presenteras på mottagarmodulens utgångar. Kontrollmodulen (Poller) ser alltså till att alla händelser på sändarmodulen speglas till korresponderande motagarmodul. PIC-processorn på modulerna är klockad med 20 MHz - så fort går det. 

Varje modul kan överföra 8 st datasignaler. Maximala antalet moduler är 64 vilket ger överföring av 512 signaler. Ersätter alltså en kabel med 512 ledningar. Om fler behövs bygger man flera nät med en Poller i varje. Kontrollmodulen (poller) kan placeras godtyckligt längs "tvåtråden"
. Kabellängden på tvåtråds-kommunikationen kan utan förstärkning förläggas i en klubblokal. Med förstärkare (modem etc.) är avståndet "obegränsat". 

Display panelen är givetvis bara en tillämpning av PTP-Lite som kan användas i alla sammanhang där man vill överföra många signaler på en tvåtrådsförbindelse. 4 trådar behövs om spänningsmatning (+5 V) bara finns tillgängligt i en ände. PTP-Lite är inte begränsat till punkt till punkt förbindelse utan nät av multidroptyp kan byggas upp.

 


                                             

 

 

                                      
             Mottagarmoduler på plats i panelen                                                   Sändarmoduler monterade på blocksensorer
 

 

Funktionstest av PTP Lite 

Innan PTP-Lite modulerna monteras är det lämpligt att utföra en funktionstest samt att programmera adresser i en separat uppkoppling. Nedanstående testkort fungerar både som funktionstest och adressprogrammering. Väljes genom byglingar på modulerna. Se instruktion nedan.

 

      
             
Adressprogrammering

Sätt adress med DIP switchar på prog. kortet  (Poller alltid 
   adress: 00)

Montera link JP2 på aktuell modul (bredvid LED)
Sätt i modulen i prog. kortet på Peekerplatsen
Anslut +5V till prog. kortet
LED lyser konstant
Tag ur JP2.
LED blinkar 3 ggr. Då prog. är klar.
Tag bort +5V
Tag ur modulen
Fortsätt med nästa modul pkt. 1

Poller definieras av att det är den enda modulen som har adress : 00
Övriga moduler programmeras med adress : 01 – 3F hex
Peeker / Poker parvis med samma adress

2.   Funktionsinställning

4.   Poller   -  JP1 monterad
Peeker -  JP1 öppen
Poker   -  JP1 monterad
 

Modulerna Sändare / Mottagare testas parvis mot kontrollkortet (poller).
Lysdioderna vid mottagaren skall följa inställningen av DIP-switchen.

 

TillbakaÖVERST PÅ SIDAN 
Per-Åke Jansson, email: